x

Liên Hệ Hỗ Trợ

thi-tay-nghe-2021-ong-gio-mieng-gio

Hội thi tay nghề nâng bậc thợ 2021

HỘI THI TAY NGHỀ NÂNG BẬC THỢ 2021 Nhằm kiểm tra và bồi dưỡng tay nghề của lao động, sáng 22/02/2021 Asia Green đã tổ chức thi tay nghề tại nhà máy. Thành phần tham gia gồm công nhân của các phân xưởng sản xuất ống gió, van gió, miệng gió. NỘI DUNG … đọc tiếp..