x

Liên Hệ Hỗ Trợ

TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN – DÂN Y KẾT HỢP HUYỆN LÝ SƠN

Đây là công trình bệnh viện cấp huyện hạng III, được đầu tư xây dựng với quy mô 10.000m2. Tổng mức đầu tư 287 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 190 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách địa phương. Công trình được khởi công vào tháng 7/2021, do … đọc tiếp..