x

Liên Hệ Hỗ Trợ

TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN – DÂN Y KẾT HỢP HUYỆN LÝ SƠN

Đây là công trình bệnh viện cấp huyện hạng III, được đầu tư xây dựng với quy mô 10.000m2. Tổng mức đầu tư 287 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 190 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách địa phương. Công trình được khởi công vào tháng 7/2021, do … đọc tiếp..

Ống gió và phụ kiện – Asia Green JSC

ASIA GREEN là đơn vị sản xuất Ông gió và phụ kiện có qui mô lớn nhất miền Trung – Tây Nguyên. ASIA GREEN cung cấp đầy đủ các loại Ống gió và phụ kiện, đáp ứng nhu cầu của mọi công trình. – Với diện tích hơn 3000m² – Sản xuất trên … đọc tiếp..