x

Liên Hệ Hỗ Trợ

Van Gió

Giới thiệu:

Van gió là một vật tư thiết yếu của các hệ thống thông gió. Công dụng chính là để điều chỉnh lưu lượng gió đi qua hệ thống. Từ đó đảm bảo sự lưu thông khí và nhiệt độ phù hợp cho công trình.

Phân loại:

Van tròn:

Sử dụng để điều chỉnh lương gió cấp, hồi trong hệ thống ống gió.

Van một chiều:

Sử dụng chỉ để điều chỉnh lưu lương trên đường gió cấp.
Được thiết kế để tự đông mở khi có gió đi qua, và đóng khi gió đi hướng ngược lại.
Để tăng hiệu suất loại van gió này, người ta có thể gắn thêm mô tơ.

Van cửa gió:

Van cửa gió được thiết kế bám sát theo tình hình thực tế thi công
Được lắp với cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp tại miệng của hộp gió hoặc cổ cửa gió.

Van vuông:

– Được sử dụng trong hệ thống thông gió hoặc trong hệ thống điều hòa và được lắp đặt trên đường gió hồi hoặc gió cấp tùy thuộc vào tình huống sử dụng.

– Có thể điều chỉnh lưu lượng gió bằng mô tơ hoặc điều chỉnh thủ công bằng tay.

– Việc sử dụng van gió vuông thì lưu lượng gió hồi và gió cấp được điều chỉnh rất dễ dàng và nhanh chóng.